Bc. Veronika Hlaváčková

Bakalářská práce

Metylace DNA jako epigenetický biomarker

DNA methylation as an epigenetic biomarker
Anotace:
Lidé jsou denně vystaveni velkému množství chemických látek a jiných faktorů, u kterých byl zjištěn vliv na epigenetické mechanismy. Epigenetické mechanismy jsou takové, které mohou ovlivňovat genovou expresi, bez toho aby měnili sekvenci DNA. Tato bakalářská práce se zaměřuje na potenciální využití metody comet assay k detekci celkové hladiny DNA metylace v lidské populaci a její využití v biomonitorovacích …více
Abstract:
People are daily exposed to large amount of chemical compounds and other factors that can influence epigenetic mechanisms. Epigenetic mechanisms can influence gene expression without changing DNA sequence. In this bachelor thesis I focus on the potential use of the comet assay method to detect the total level of DNA methylation and its use in human biomonitoring studies. The theoretical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná biochemie / Aplikovaná biochemie