Jana BERÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Ekonomicky dopad na ruzne ekonomicke subjekty z hlediska dodrzovani zakona o odpadech a zakona o obalech

Economic impact on different economic subjects in terms of compliance with the law of waste and the law of waste packaging
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit povinnosti ekonomických subjektů zapojených do systému zpětného odběru, které vyplývají ze zákona, respektive ze smlouvy s autorizovanou obalovou společností, a zhodnotit ekonomický dopad těchto povinností na níže vyjmenované subjekty: podnik, který uvádí na trh či do oběhu obaly; obec; podnik, který odpad zpracovává; podnik, který vyrábí z druhotných surovin …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to show obligations of economic subjects which participate in the system of take-back and recovery of packaging waste, resulting from the law, respective from the contract with the authorized packaging company and assess the economic impact of these obligations to the following ones: company which put packaging on the market or into circulation; municipality; waste …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Josef Švirk

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERÁNKOVÁ, Jana. Ekonomicky dopad na ruzne ekonomicke subjekty z hlediska dodrzovani zakona o odpadech a zakona o obalech. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická