Mgr. Sabina Hortlíková

Bakalářská práce

Účinnost rekvalifikací na lokálním trhu práce okresu Ústí nad Orlicí

The Effectiveness of Retraining Courses on the Local Labour Market in the Discrict of Ústí nad Orlicí
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké jsou přínosy pro účastníky rekvalifikací na lokálním trhu práce okresu Ústí nad Orlicí? Práce je koncipována jako sumativní evaluace dopadu se zaměřením na přínos rekvalifikačních kurzů na lokálním trhu práce Ústí nad Orlicí pro jejich účastníky ve vymezeném období. Představuje aktivní politiku zaměstnanosti, rekvalifikace …více
Abstract:
The goal of this thesis is to answer main research question: „What are benefit for retraining courses participants on the local labour market in Ústí nad Orlicí district? The work is conceived as a summative evaluation of the impacts with focusing on the benefits of the retraining courses on the local labor market Ústí nad Orlicí for their participants in a defined period. It represents an active employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Klimplová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce