Bc. Pavel Chovanec, DiS.art

Master's thesis

Využitie personalizovaného videa v priamom marketingu

Využití personalizovaného videa v přímém marketingu
Abstract:
Diplomová práce bude zaměřena na problematiku klasického přímého a databázového marketingu, jejich definice, podstata, analýza a možnosti srovnání s novějšími formami přímého marketingu, jako jsou personalizované videa. V teoretické části si rozanalyzujeme tento interaktivní marketingový nástroj, který využívá reklamní média pro vytvoření měřitelné odozvy. Praktická část bude zaměřena na možnosti použití …more
Abstract:
The diploma thesis will focus on the issues of classical direct and database marketing, their definition, essence, analysis and possibilities of comparison with newer forms of direct marketing, such as personalized videos. In the theoretical part, we analyze this interactive marketing tool, which uses advertising media to create a measurable response. The practical part will focus on the possibilities …more
Abstract:
Diplomová práca bude zameraná na problematiku klasického priameho a databázového marketingu, ich definícia, podstata, analýza a možnosti porovnania s novšími formami priameho marketingu, ako sú personalizované videá. V teoretickej časti si rozanalyzujeme tento interaktívny marketingový nástroj, ktorý využíva reklamné médiá na vytvorenie merateľnej odozvy.Praktická časť bude zameraná na možnosti použitia …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
  • Reader: Lenka Hetflajšová, Ing.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Master programme:
Marketing communications