Bc. Klaudia Šinská

Diplomová práce

Programme d'activités pédagogiques dans le cadre de visites scolaires conçu par L'Alliance française de Brno

Program of pedagogical activities in terms of school visits conceived by Alliance Française of Brno
Abstract:
The main topic of the master thesis are the French language pedagogical programs performed by French Aliance in Brno. The programs are made for students of elementary and high schools. The main goal of the thesis is creation of the pedagogical resources, i.e. working sheets, which contain the activities focused on motivation of the students to learn French. Another goal is searching of answer to questions …více
Abstract:
Hlavním tématem této magisterské diplomové práce jsou pedagogické programy ve francouzském jazyce koncipované Francouzskou Aliancí v Brně. Programy jsou určeny žákům základních a středních škol. Cílem této diplomové práce je vytvoření pedagogických materiálů, tzv. pracovních listů, které obsahují aktivity zaměřené na motivaci žáků při učení se francouzskému jazyku a také hledání odpovědí na otázky …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta