Bc. Jana Hansliková

Bachelor's thesis

Možnosti využití celogenomového sekvenování v epidemiologii multirezistentních bakterií

Whole genome sequencing in multi-resistant bacteria epidemiology
Abstract:
Celogenomové sekvenování (WGS, z ang. whole genome sequencing) je alternativní přístup pro kmenovou charakterizaci patogenů. Pomocí WGS dat lze stanovit kompletní sekvenci genomové DNA. Lze tak detekovat i nově vzniklé geny rezistence a virulence. To vede k lepšímu pochopení rezistence mikroorganismů na antibiotika a infekčních onemocnění která způsobují. Tato práce se zabývá popisem dostupných platforem …more
Abstract:
Whole genome sequencing (WGS) is an alternative approach to strain characterization of pathogens. The complete genomic DNA sequence can be determined using WGS data. Thus, newly emerging resistance and virulence genes can be detected. It leads to a better understanding of the antibiotic resistance of microorganisms and the infection diseases caused by pathogens. This work concerns with the description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: Mgr. Matěj Bezdíček
  • Reader: Ing. Markéta Nykrýnová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Special Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.