Bc. Karin Cachová

Bachelor's thesis

Právní formy podnikání

The law forms of enterprising
Abstract:
Ve své práci jsem si dala za cíl, podat podrobný přehled nejběžnějších právních forem podnikání v České republice. V úvodu Vás práce seznámí s podnikáním samostatného podnikatele. Dále následují definice a stručná charakteristika obchodních společností, na kterou navazuje podrobná analýza konkrétních forem obchodních společností. Další část práce je věnována družstvům. Závěr práce je zaměřen na porovnání …more
Abstract:
In my bachelor thesis „The law forms of enterprising“ I aimed at giving a detailed review of the most common law adjustment of enterprising in the czech Republic. At the beginning, my work makes the acquaintance with undertaking of the freestanding entrepreneur. Further I gave the definitions and brief characteristics of business companies, followed by particular analysis of concrete forms of business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. Karel Běleja
  • Reader: Ing. Jiří Suchý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting