Mgr. Veronika Vargová, BA

Diplomová práce

Time to Let it Go: Redefining Gender and Social Stereotypes in Disney's <i>Frozen</i>

Time to Let it Go: Redefining Gender and Social Stereotypes in Disney's <i>Frozen</i>
Anotace:
Hlavním cílem této práce je prostřednictvím řady vybraných příkladů poukázat na klíčové aspekty, které odlišují Frozen od předchozích Disney Princess filmů, a zároveň uznat společné podobnosti. Práce se zaměřuje na tři klíčová témata, která mají v obou filmech Frozen významné zastoupení: archetypy, feminismus a queerness. První hlavní kapitola je věnována vztahu mezi animovanými filmy a společností …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to demonstrate on a variety of selected examples the key aspects which differentiate Frozen from previous Disney Princess films, while also acknowledging the shared similarities. The thesis is focusing on three key topics, which have a significant presence in both Frozen films: archetypes, feminism and queerness. In addition, the first main chapter is dedicated to the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Anglický jazyk a literatura / Anglický jazyk a literatura