Theses 

Muži-pedagogové v lesních mateřských školách – Bc. Dagmar Suchomelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dagmar Suchomelová

Bakalářská práce

Muži-pedagogové v lesních mateřských školách

The male teachers in the forest kindergartens

Anotace: Bakalářská práce se zabývá životní zkušeností mužů, kteří pracují jako pedagogové v lesních mateřských školách. Teoretická část přibližuje předškolní vzdělávání v jeho tradičním i alternativním pojetí a lesní mateřské školy, jako možnou alternativu. Dále je zde zmíněna osoba pedagoga mateřské školy a téma genderových rolí v kontextu této profese. Empirická část se věnuje průběhu výzkumu a interpretaci získaných dat. Rozhovory s účastníky výzkumu byly zpracovány metodou IPA, která se využívá k analýze životní zkušenosti těchto účastníků.

Abstract: The bachelor's thesis deals with life experience of men working as teachers in forest kindergartens. The theoretical part describes preschool education in its traditional as well as alternative approach, and outdoor nurseries as a possible alternative. Further, the forest kindergarten teacher as a person and gender roles in the context of the profession are discussed. The empirical part is dedicated to the research process and to the interpretation of gained data. The interviews with research participants were analysed by the means of IPA method, which is used for analyses of respondents' life experience.

Klíčová slova: Lesní mateřská škola, Mateřská škola, Předškolní vzdělávání, Alternativní vzdělávání, Pedagog lesní mateřské školy, Pedagog mateřské školy, Gender v předškolním vzdělávání, Forest kindergarten, Kindergarten, Preschool Education, Alternative Education, Forest Kindergarten Teacher, Gender in Preschool Education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz