Bc. Dagmar Suchomelová

Bakalářská práce

Muži-pedagogové v lesních mateřských školách

The male teachers in the forest kindergartens
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá životní zkušeností mužů, kteří pracují jako pedagogové v lesních mateřských školách. Teoretická část přibližuje předškolní vzdělávání v jeho tradičním i alternativním pojetí a lesní mateřské školy, jako možnou alternativu. Dále je zde zmíněna osoba pedagoga mateřské školy a téma genderových rolí v kontextu této profese. Empirická část se věnuje průběhu výzkumu a interpretaci …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with life experience of men working as teachers in forest kindergartens. The theoretical part describes preschool education in its traditional as well as alternative approach, and outdoor nurseries as a possible alternative. Further, the forest kindergarten teacher as a person and gender roles in the context of the profession are discussed. The empirical part is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta