Jakub Skála

Bakalářská práce

Tvorba 3D her pomocí jMonkeyEngine 3.0

3D game development using jMonkeyEngine 3.0
Anotace:
Tématem práce je tvorba trojrozměrných počítačových her pomocí programovacího jazyka Java a enginu jMonkeyEngine, který je na Javě postaven. Cílem je představit možnosti tohoto nástroje a také zhodnotit, zda se jeho tvůrcům skutečně podařilo dokázat, že jazyk Java je použitelný i při tvorbě počítačových her. V úvodní části práce je představen samotný nástroj jMonkeyEngine, stručná historie jeho vývoje …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is game development of three dimensional PC games using Java programming language and game engine jMonkeyEngine witch is built on Java. The goal is to present capabilities of this tool and also to determine whether the developers of the engine actually proved that Java is usable for making PC games. The first part is focused on jMonkeyEngine itself with its history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jiří Nagy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50615