Ilona Šnejdarová

Diplomová práce

Ekonomické přínosy demokracie: Čína a Indie

Economic benefits of democracy: China and India
Anotace:
Předmětem práce je srovnání Čínské lidové republiky a Indie, jejich politického a ekonomického prostředí. Cílem je, na základě vyhodnocení sledovaných ukazatelů, potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že demokratický politický systém má pozitivní vliv na ekonomický růst. Politický systém je hodnocen dle plnění zásad demokracie, ochrany lidských práv, svobody slova a nezávislého soudnictví. Ekonomické ukazatele …více
Abstract:
The subject of the thesis is to compare China and India, their political and economic environment. The goal is, based on the evaluation of indicators, to confirm or refute the hypothesis that democratic political system has a positive effect on economic growth. The political system is evaluated according to the fulfillment of the principles of democracy, human rights, freedom of speech and an independent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Hnát
  • Oponent: Petr Zapletal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37839