Theses 

Využití elektronické aukce ve veřejném sektoru – Jiří Bradna

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management

Jiří Bradna

Bakalářská práce

Využití elektronické aukce ve veřejném sektoru

The use of electronic auction in public sector

Anotace: Teoretická část práce je zaměřena především na legislativní otázku problematiky veřejných zakázek v České republice. Vedle legislativy jsou přiblíženy i elektronické aukce a různé možnosti jejich využití, zejména reverzní aukce při zadávání veřejných zakázek. I zde jsou přiblíženy legislativní podmínky jejich použití a výhody, které elektronické aukce poskytují.Praktická část pak obsahuje výsledky dotazníku, který byl předložen zadavatelům veřejných zakázek v České republice. Byl zkoumán jejich postoj k používání elektronických aukcí a důvody, které je k jejich použití vedly, nebo naopak proč elektronické aukce nikdy nevyzkoušeli. Jsou zde například nastíněny výhody a nevýhody zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronických aukcí tak, jak je vidí jednotliví zadavatelé.

Abstract: The theoretic section of the work is mainly focused on the legislative issue of the procurement issue. In addition to the legal issue, electronic auctions and various possibilities of their usage are also described – especially the reverse auctions that are used in public procurement. The legal terms of their usage and advantages they offer are described here as well.The practical part of the work contains the results of the questionnaires that were given to Czech Republic’s public contract submitters in order to determine their attitude towards electronic auction usage and reasons that led them into using them or, in the other case, why they never tried to use this tool. For example, advantages and disadvantages of public contracting with use of electronic auctions through the eyes of various submitters are outlined.

Klíčová slova: Zakázky veřejné, Aukce elektronická, Veřejný sektor

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Josef Drahokoupil
  • Oponent: Vojtěch Jindra

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:51, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz