Bc. Marcela Vykydalová

Master's thesis

Dokumentární film Československé televize Brno v letech 1972 - 1989

Documentary film in Czechoslovak Television Brno in 1972 - 1989
Abstract:
Magisterská diplomová práce zkoumá dokumentární tvorbu brněnského studia Československé televize v 70. a 80. letech. Práce tak navazuje na bakalářskou práci, která se věnovala počátkům tvorby dokumentárního filmu ČS TS Brno v rozmezí let 1961 – 1971. Práce čerpá z dobových televizních programů, interního počítačového systému České televize PROVYS, literatury z oblasti dokumentaristiky, tematických …more
Abstract:
This thesis surveys the documentary production of the Brno studios of Czechoslovak Television in the 70s and 80s. The thesis continues in the bachelor thesis which was devoted to the origins of the documentary production of ČST TS Brno between 1961 and 1971. The study draws on the contemporary television programs, internal computer system PROVYS Czech television, documentary literature, thematic and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta