Bc. Marcela Vykydalová

Master's thesis

Dokumentární film Československé televize Brno v letech 1972 - 1989

Documentary film in Czechoslovak Television Brno in 1972 - 1989
Anotácia:
Magisterská diplomová práce zkoumá dokumentární tvorbu brněnského studia Československé televize v 70. a 80. letech. Práce tak navazuje na bakalářskou práci, která se věnovala počátkům tvorby dokumentárního filmu ČS TS Brno v rozmezí let 1961 – 1971. Práce čerpá z dobových televizních programů, interního počítačového systému České televize PROVYS, literatury z oblasti dokumentaristiky, tematických …viac
Abstract:
This thesis surveys the documentary production of the Brno studios of Czechoslovak Television in the 70s and 80s. The thesis continues in the bachelor thesis which was devoted to the origins of the documentary production of ČST TS Brno between 1961 and 1971. The study draws on the contemporary television programs, internal computer system PROVYS Czech television, documentary literature, thematic and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta