Bc. Lukáš Meloun

Diplomová práce

Grafické rozhraní DMS Safe

Graphical User Interface for DMS Safe
Anotace:
Tato práce provádí analýzu a optimalizaci grafického uživatelského rozhraní systému SAFE. V teoretické části práce je čtenář nejprve seznámen s důležitými pojmy a metodikami používanými při návrhu grafického rozhraní v oblasti DMS (Document Management System). Poté je pozornost soustředěna na analýzu stávajícího rozhraní webové aplikace SAFE, jsou definovány uživatelské role a způsob, jak se systémem …více
Abstract:
This thesis focuses on analysis and optimization of graphical user interface for system SAFE. In the theoretical part of the thesis there are defined important terms and methods, which are used in development of graphical interfaces for DMS (Document Management System). Given tasks and scenarios are used and slightly modified to achieve the goals of ergonomics optimization with respect to accessibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
  • Oponent: RNDr. Zdenek Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky