Miluše KNECHTLOVÁ

Bakalářská práce

Výroba speciálních vín

The Producing of Special the Wines
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je seznámení se s tzv. speciálními víny, jejich charakteris-tikou, klasifikací a technologickými postupy při jejich výrobě. V úvodu je práce zaměřena na historii vinařství a vinařské oblasti v České Republice. Následuje charakteristika a klasi-fikace vín. Převážná část práce je věnována popisu technologických postupů při výrobě speciálních vín, jak v České Republice, tak i …více
Abstract:
The goal of my bachelor task is familiariazation with specialty vines, their characterization, classification, and technological procedure during their production. At the beginning, my task is focused on the history of viniculture and wine areas in Czech Republic. Then, fol-lows characterization and classification of wines. Most of my work is devoted to the description of the technological procedure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010
Identifikátor: 14543

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Marek Babisz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNECHTLOVÁ, Miluše. Výroba speciálních vín. Kroměříž, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe