Bc. Vojtěch Havel

Master's thesis

Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlín a Trenčín

Management, Administration and Development of Sports Infrastructure and Sports Towns Zlin and Trencin
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na řízení a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlín a Trenčín. Za cíl práce jsem se rozhodl charakterizovat řízení, správu a rozvoj sportovní infrastruktury a zjistit jednotlivé formy podpory sportu. Práce je členěna do dvou částí. Část teoretickou a část praktickou. Na začátku teoretické části jsem definoval pojmy, potom jsem popsal jednotlivé formy …more
Abstract:
The thesis is focused on the management and development of sports infrastructure and activities of the city Zlin and Trencin. For the purpose of work I decided to characterize the management, administration and development of sports infrastructure and identify the individual forms of support for the sport. The work is divided into two parts. Theoretical part and a practical part. At the beginning of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2013
Accessible from:: 12. 8. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Havel, Vojtěch. Řízení, správa a rozvoj sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlín a Trenčín. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe