Bc. Pavlína Doubková

Master's thesis

Sezónní změny v reakci vodivosti xylému na iontové složení xylémové šťávy u vybraných dřevin

Seasonal changes in response of xylem conductance to ionic composition of xylem sap in selected woody species
Anotácia:
Změna hydraulické vodivosti xylému v závislosti na iontovém složení xylémové šťávy (tzv. iontový efekt) je důležitý, avšak málo prozkoumaný fyziologický mechanismus, který významným způsobem ovlivňuje dálkový transport vody v rostlinách. Velikost iontového efektu se v průběhu roku mění v závislosti na podmínkách prostředí a aktuálních požadavcích na zásobování nadzemních částí rostliny vodou, často …viac
Abstract:
Changes of xylem hydraulic conductivity dependent on the ionic composition of xylem fluid (ionic effect) is an important, but not well explored physiological mechanism that significantly influences the long-distance transport of water in plants. The size of the ionic effect varies in the course of the year according to environmental conditions and current demand for water supply to aboveground plant …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology

Práce na příbuzné téma