Bc. Peter Mravec

Diplomová práce

Modelování funkcí odezvy senzoru metodou Monte Carlo

Computer simulation of sensor response functions with Monte Carlo method
Abstract:
The aim of this thesis is the calculation of scintillation detector response function by using the Monte Carlo stochastic method. Detector is filled with NE213. Theoretical part of this thesis describes the basic properties of the Monte Carlo method. Individual behavior of particles during their simulations is described in physical model. Practical part of this work contains analysis and implementation …více
Abstract:
Práca sa zaoberá modelovaním funkcie odozvy scintilačného detektoru pomocou stochastickej metódy Monte Carlo. Detektor obsahuje látku NE213. V teoretickej časti popisujeme základné vlastnosti metódy Monte Carlo. Vo fyzikálnom modely potom predstavíme jednotlivé druhy správania sa častíc počas ich modelovania. Praktická časť obsahuje návrhové a implementačné podrobnosti, ktoré sú potrebné pre výpočet …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Filip Mravec
  • Oponent: prof. RNDr. František Cvachovec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.