Richard Roháč

Bakalářská práce

Dopad devizových intervencí na makroekonomické ukazatele

Impact of currency interventions on macroeconomic indicators
Anotace:
Práce se zabývá zhodnocením dopadu devizových intervencí ČNB na vybrané makroekonomické ukazatele. Za tímto účelem je provedena analýza časových řad daných ukazatelů v softwaru Gretl. Sestavením vícerozměrných regresních modelů jsou zjištěny hlavní faktory podílející se na změně indexu spotřebitelských cen během intervenčního režimu. Pro zjištění samotného vlivu intervencí na ukazatele jsou využity …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with evaluation of CNB’s currency interventions‘ impact on macroeconomic indicators. To achieve this, an analysis of time series of these macroeconomic indicators in software Gretl is used. By creating multiple regression models, the main factors influencing change of consumer price index during intervention regime are determined. To analyze the impact of currency interventions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta