Barbora KIRCHNEROVÁ

Bakalářská práce

Postavení původního obyvatelstva v Chile: indiáni a Polynésané

Situation of indigenous people in Chile: Indians and Polynesians
Anotace:
Postavení původního obyvatelstva je v aktuální době stále velkým tématem ve světě. Tato bakalářská práce se zabývá postavením původního obyvatelstva v Chile. Pojednává konkrétně o dvou domorodých národech - Mapuči a polynéskými Rapanui. Obsahuje množství statistik získaných z dokumentů Chilského statistického úřadu. Práce mimo jiné vysvětluje důležité pojmy a představuje zákony a instituce, hájící …více
Abstract:
The position of indigenous peoples is still a major issue in the world today. This bachelor thesis deals with the position of the indigenous population in Chile. Specifically with two indigenous peoples - Mapuche and Polynesian Rapanui. It contains a number of statistics obtained from documents of the Chilean Statistical Office. Among other things, the work explains important concepts and presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KIRCHNEROVÁ, Barbora. Postavení původního obyvatelstva v Chile: indiáni a Polynésané. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.