Monika TONCAROVÁ

Diplomová práce

Der Deutsch-Tschechische interkulturelle Austausch bei SKODA AUTO

The German-Czech intercultural exchange at SKODA AUTO
Abstract:
The master's thesis is devoted to the effectiveness of Czech-German cooperation at the ŠKODA AUTO Company in terms of intercultural communication. The aim of the work is to assess the extent to which the Czech and German employees of ŠKODA AUTO are able to cooperate effectively, and the misunderstandings as well as opportunities that arise from their collaboration. The evaluation was written based …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá efektivitou česko-německé spolupráce ve společnosti ŠKODA AUTO z pohledu interkulturní komunikace. Cílem bylo zhodnotit, do jaké míry jsou čeští a němečtí zaměstnanci schopni efektivně kooperovat, jaká přináší jejich spolupráce nedorozumění a příležitosti. Vyhodnocení proběhlo na základě analýzy hloubkových interview se zaměstnanci ŠKODA AUTO a tříletého pozorování společnosti …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. phil. Georg Schuppener

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TONCAROVÁ, Monika. Der Deutsch-Tschechische interkulturelle Austausch bei SKODA AUTO. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta