Anežka Primásková

Bakalářská práce

Sexualita osob s mentálním postižením v sociální službě chráněné bydlení

Sexuality of persons with mental disabilities in welfare services sheltered housing
Anotace:
Tato práce se bude zabývat tématem sexuality osob s mentálním postižením v sociální službě chráněné bydlení.Teoretická část této bakalářské práce rozčlením do třech kapitol. V první kapitole budou vymezeny pojmy mentální postižení, demence. Dále se zde budu zabývat příčinami vzniku mentálního postižení, klasifikací mentálního postižení dle 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí a potřebami osob …více
Abstract:
This bachelor thesis will deal with the topic of sexuality of persons with mental disabilities in the social service of sheltered housing. The theoretical part of this bachelor thesis will be divided into three chapters. The concepts of mental disability, dementia will be defined in the first chapter. This work will be also deal the causes of mental disability, the classification of mental disability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB10375

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
 • Vedoucí: Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 9. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses n6854j n6854j/5
24. 9. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 9. 2018
25. 9. 2018
Kohout, J.
25. 9. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.