Bc. Kristýna Haklová

Bakalářská práce

Analýza propojování stylu televize, klasického stylu a postupů typických pro tzv. zesílenou kontinuitu ve filmu Dobrou noc a hodně štěstí

Analyse of Networking among classical Hollywood style, TV News style and style of intensified continuity in Film Good Night, and Good Luck
Anotace:
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala film Dobrou noc a hodně štěstí, který natočil herec, scenárista a režisér George Clooney. Snímek mě zaujal spojením dokumentárního dramatu se specifickým stylistickým a narativním uspořádáním. Styl filmu se uvědoměle propojuje s narativní rovinou, která se pokouší rekonstruovat přípravu pěti epizod zpravodajského pořadu See It Now na americké televizní stanici …více
Abstract:
In the thesis I use the method of neoformalistic analyses (as it is present by David Bordwell and Kristin Thompson) to analyze movie Good Night, and Good Luck. I choose the movie for its interesting formal style and system of storytelling. The story concentrates on investigative journalist Edward R. Murrow and his TV documentary show See It Know, precisely the historical fight with senator Joseph McCarthy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury