Bc. Jozefina Perdedaj

Bakalářská práce

Míra používání mobilních zařízení a jejich vliv na kognitivní funkce spotřebitele

The volume of mobile devices using and their effect on the cognitive functions of consumer
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mírou používání mobilních zařízení a jejich vlivem na kognitivní funkce spotřebitele. Tento průzkum byl zaměřen na studenty vysokých škol. Míra používání mobilních zařízení se za posledních šest měsíců rozhodně výrazně zvýšila, domníváme se, že hlavní příčinou je celosvětová pandemie koronaviru. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak četnost používání digitální …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of mobile devices and their impact on the cognitive functions of consumers. This survey was aimed at university students. The rate of mobile device use has definitely increased significantly over the last six months, we believe the main cause of this to be the pandemic. The aim of this bachelor thesis was to find out how the frequency of using digital communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace