Petra Štěpánová

Bakalářská práce

Loajalita zákazníků McDonald´s

Loyalty of customers of McDonald´s
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá loajalitou zákazníků, konkrétně k společnosti McDonald's. Práce je rozdělena do čtyř logicky navazujících kapitol. První kapitola se věnuje základním pojmům z oblasti marketingu představujícím teoretické východisko pro zpracování této bakalářské práce. Druhá kapitola je zaměřena konkrétně na zákaznickou loajalitu, což je stěžejní pro celou práci. V následující kapitole …více
Abstract:
This thesis deals with customer loyalty, namely to McDonald's company. It is divided into four logical chapters. The first chapter deals with basic concepts of marketing which represent theoretical basis for the processing of this thesis. The second part focuses on customer loyalty which is the main focus of the whole work. In the next chapter the reader is acquainted with marketing research, specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Vladimíra Khelerová
  • Oponent: Zdeněk Vojtíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60537

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod