Bc. Bianka Markosová

Diplomová práce

Power Relations in Selected Australian Convict Narratives

Power Relations in Selected Australian Convict Narratives
Anotace:
Táto práca skúma spôsob, akým populárna literatúra, konkrétne Clarkeov román For the Term of His Natural Life, Langovo Botany Bay, Flanaganov román Gould’s Book of Fish, a Grenvilleovej román The Secret River, zobrazuje mocenské vzťahy týkajúce sa trestancov v trestaneckých osadách Austrálie, a to vo väzeniach i mimo nich. Zameriava sa na pôvod a prejavy moci a jej rolu v trestaneckých kolóniách. Taktiež …více
Abstract:
This thesis is concerned with the power relations involving convicts as depicted in four Australian convict narratives, namely Marcus Clarke’s For the Term of His Natural Life, John Lang’s Botany Bay, Richard Flanagan’s Gould’s Book of Fish, and Kate Grenville’s The Secret River. It focuses on the various origins and manifestations of power and its role in penal settlements. It also considers the times …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta