Bc. Karel Ungr

Bakalářská práce

Mapování akustické intenzity

Mapping of sound intensity
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mapováním akustické intenzity. Za tímto účelem byl proveden experiment v podobě měření akustické intenzity pomocí intenzitní sondy na spalovacím motoru. Měření bylo realizováno metodou měření v bodech s využitím mřížkové osnovy za účelem lokalizace hlavních zdrojů hluku.
Abstract:
This bachelor thesis deals with mapping the sound intensity. The experiment for this purpose was accomplished by using intensity measuring probe on the combustion engine. The measurement was executed by the method of measuring in points with usage of grid warp in order to locate the main sources of noise.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jan Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ungr, Karel. Mapování akustické intenzity. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojní inženýrství