Bc. Miriama Šprláková

Bakalářská práce

Obchodní firma a její právní ochrana

Commercial Name and its Law Protection
Anotace:
Cílem bakalářské práce byl rozbor ustanovení obchodního zákoníku o obchodní firmě. V práci je pojednáno o zásadách tvorby obchodní firmy, dále o právní ochraně obchodní firmy, a to absolutní i relativní, jakož i o jednotlivých právních prostředcích ochrany. Při rozboru právní úpravy obchodní firmy bylo zjištěno, že se jedná o úpravu stručnou, neucelenou a nejednotnou. Celá právní úprava je však rozvinuta …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to analyse the provisions of the Commercial Code regarding the commercial name. The thesis deals with the principles of creation of a commercial name, the concepts of an absolute and a relative legal protection of a commercial name, as well as the particular safeguards for protection of a commercial name. The analysis has shown that the current legal regulation is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání