Bc. Laurent Steveny

Master's thesis

The European Energy Security

The European Energy Security
Abstract:
The concern of the international community about Energy security and the war in Iraq lead the EU to consider more seriously the issue of Energy security. This paper goes through the question of the origin and utility of energy. It also deals with the economic importance of energy and the impact of energy on economies. Then it link the problem of energy and economy with the problem of international …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedúci: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Political Science / European Politics (Eng.)