BcA. Irena CZEPCOVÁ

Diplomová práce

Světelný objekt s animací abstraktně komponovaného ornamentu

světelný objekt

Light object with animation composed abstract ornament
Anotace:
Diplomová práce s názvem Světelný objekt s animací abstraktně komponovaného ornamenu zpracovává prvky skla, světla a dekoru malířských válečků. Díky technologii sítotisku na sklo a jeho aplikace v tavené plastice se naskytlo více možností zapracování dekoru. Záměrem je najít hranici uplatnění externího světelného zdroje jako součásti skleněného objektu. Zároveň se jedná o parafrázi paměti staré odpadávající …více
Abstract:
The thesis titled Light object with abstract animation of composed ornamente work with elements glass, lights and decored painting rollers. Technology of printing on glass and its applications in casting glass bring up more options of incorporating the decor. The aim is to find the limit of application of an external light source as part of a glass object. It is also a paraphrase of memory of the old …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Ilja Bílek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CZEPCOVÁ, Irena. Světelný objekt s animací abstraktně komponovaného ornamentu. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design

Práce na příbuzné téma

Všechny práce