Oldřich ČERNÝ

Bakalářská práce

Diverzifikace portfolia

Portfolio diversification
Anotace:
Práce se zabývá diverzifikací akciového portfolia. Diverzifikace je rozložení portfolia do různých investičních nástrojů, do firem z různých oborů v různých zemích. Data byla čerpána ze stránek https://finance.yahoo.com. Firmy na trhu byly vybrány pomocí akciového screeningu, podle několika doporučovaných kritérií (price to earnings ratio, price to book ratio, current ratio, debt to ekvity, market …více
Abstract:
The work deals with the diversification of the stock portfolio. Diversification is the di-vision of the portfolio into different investment instruments, into companies from different fields in different countries. The data was drawn from https://finance.yahoo.com. The companies on the market we-re selected using stock screening, according to several recommended criteria (price / profit ratio, price …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÝ, Oldřich. Diverzifikace portfolia. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 16. 4. 2024
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika