Bc. Simona Mátlová

Diplomová práce

Soudní procesy s brněnskými augustiniány po roce 1948

The trials with Brno Augustinians after 1948
Anotace:
Tématem této diplomové práce jsou dějiny augustiniánského kláštera na Starém Brně po roce 1948 a to se zaměřením na čtyři soudní procesy s řeholníky, které proběhly v letech 1949, 1955, 1960 a 1961. Starobrněnský klášter byl v roce 1950 uzavřen při tzv. Akci K. Řeholníci byli poté soustředěni v centralizačním táboře v Oseku. Celkem bylo v letech 1949 až 1961 odsouzeno 8 brněnských augustiniánů k trestu …více
Abstract:
Theme of the thesis is the history of Augustinian monastery in Brno after 1948 and focusing on four trials with friars that took place in the years 1949, 1955, 1960 and 1961. The monastery was closed in 1950 when so called the Action K. After that the Augustinians were concentrated in centralizing camp in Osek. In the years 1949-1961 were convicted in total 8 Brno Augustinians to imprisonment totaling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta