Mgr. Markéta Kselíková

Bakalářská práce

Analyse der tschechischen Lehrwerke für Erwachsene aus phonetischer Sicht – „Němčina pro jazykové školy 1“ und "Německy s úsměvem".

Analysis of Czech German language textbooks for adults from phonetic point of view: “Němčina pro jazykové školy 1” and „Německy s úsměvem“.
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with the analysis of Czech German language textbooks for adults from phonetic point of view. In the theoretical part I focus on the German system of vocals and consonants, the accent, its importance and the most frequent errors of Czech native speakers in the pronunciation of German sounds. In the practical part I carry out a phonetic analysis of two Czech textbooks for …více
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám analýzou českých učebnic německého jazyka pro dospělé z fonetického hlediska. V teoretické části se zaměřuji na systém německých samohlásek a souhlásek, na přízvuk, jeho význam a na nejčastější chyby českých rodilých mluvčích ve výslovnosti německých hlásek. V praktické části provádím fonetickou analýzu dvou českých učebnic pro dospělé s cílem zjistit, jak jsou zaměřeny …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Alena Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta