Mgr. Markéta Kselíková

Bachelor's thesis

Analyse der tschechischen Lehrwerke für Erwachsene aus phonetischer Sicht – „Němčina pro jazykové školy 1“ und "Německy s úsměvem".

Analysis of Czech German language textbooks for adults from phonetic point of view: “Němčina pro jazykové školy 1” and „Německy s úsměvem“.
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with the analysis of Czech German language textbooks for adults from phonetic point of view. In the theoretical part I focus on the German system of vocals and consonants, the accent, its importance and the most frequent errors of Czech native speakers in the pronunciation of German sounds. In the practical part I carry out a phonetic analysis of two Czech textbooks for …more
Abstract:
Ve své bakalářské práci se zabývám analýzou českých učebnic německého jazyka pro dospělé z fonetického hlediska. V teoretické části se zaměřuji na systém německých samohlásek a souhlásek, na přízvuk, jeho význam a na nejčastější chyby českých rodilých mluvčích ve výslovnosti německých hlásek. V praktické části provádím fonetickou analýzu dvou českých učebnic pro dospělé s cílem zjistit, jak jsou zaměřeny …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Alena Kovářová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta