Bc. Eva Kopčíková

Master's thesis

Analýza hraničního konfliktu Peru a Chile

Analysis of the border conflict between Peru and Chile
Anotácia:
Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat hraniční konflikt Peru a Chile. Jakožto jeden z hraničních konfliktů Jižní Ameriky, díky své specifické povaze, tento konflikt, jehož kořeny sahají ke konci 19. století, a který byl postupně přesunut na úroveň právní, nabízí jedinečnou příležitost pro svou konceptualizaci. Výzkum je založený na teoretickém konceptu Uppsalské univerzity zaměřující se na historické …viac
Abstract:
The main aim of this thesis is to analyse border conflict of Peru and Chile. This border conflict being of the many in Latin America, thanks to its specific characteristics, with roots in the end of the 19th century, offers a unique opportunity for conceptualization. The research is based on the framework of the Uppsala University, focusing on the historical background, characteristics of the conflict …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations