Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Disertační práce

A Lexicological Study of Crisis Management Terminology

A Lexicological Study of Crisis Management Terminology
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na prezentaci závěrů lexikologické studie terminologie krizového managementu. Korpus krizového managementu obsahuje soubor spolehlivých autentických textů. Výběr klíčových substantiv byl založen na dvou kritériích, a to četnosti výskytu a názoru odborníků. Rozložení četnosti lemmat a jejich kombinací bylo identifikováno pomocí programu Sketch Engine, který zobrazuje přehled …více
Abstract:
The thesis is focused on the findings of lexicological study of crisis management terminology. The corpus of crisis management includes a collection of reliable authentic texts. The selection of key nouns has been based on two criteria, frequency and expert judgment. The distributions of lemmas and their combinations have been identified and frequent collocations have been compared with the help of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Chaloupský, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Anglický jazyk