Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Doctoral thesis

A Lexicological Study of Crisis Management Terminology

A Lexicological Study of Crisis Management Terminology
Abstract:
Disertační práce je zaměřena na prezentaci závěrů lexikologické studie terminologie krizového managementu. Korpus krizového managementu obsahuje soubor spolehlivých autentických textů. Výběr klíčových substantiv byl založen na dvou kritériích, a to četnosti výskytu a názoru odborníků. Rozložení četnosti lemmat a jejich kombinací bylo identifikováno pomocí programu Sketch Engine, který zobrazuje přehled …more
Abstract:
The thesis is focused on the findings of lexicological study of crisis management terminology. The corpus of crisis management includes a collection of reliable authentic texts. The selection of key nouns has been based on two criteria, frequency and expert judgment. The distributions of lemmas and their combinations have been identified and frequent collocations have been compared with the help of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2016
  • Supervisor: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ladislav Chaloupský, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philology (4-years) / English Language