Bc. Marie Langrová

Diplomová práce

Stochastické modely epidemií

Stochastic epidemic models
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme stochastickému modelování šíření epidemií pomocí Markovských řetězců a časových řad. Z homogenních Markovských řetězců se zabýváme diskrétně pozorovaným lineárním procesem vzniku a zániku a Galtonovým-Watsonovým procesem větvení. Tyto procesy uvažujeme zcela nebo částečně pozorované a slouží k modelování rostoucí části epidemie. Pro analýzu celého průběhu eventuálně …více
Abstract:
In this thesis, we deal with stochastic modelling of epidemics using Markov chains and time series. We apply a discretely observed linear birth and death process and a Galton-Watson branching process. These processes are considered fully or partially observed and model the growing part of the epidemic. A model that combines time series with an autoregression component and log-linear models is used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Kraus, M.Sc.
  • Oponent: Mgr. David Kraus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat

Práce na příbuzné téma