Bc. Marie Langrová

Master's thesis

Stochastické modely epidemií

Stochastic epidemic models
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme stochastickému modelování šíření epidemií pomocí Markovských řetězců a časových řad. Z homogenních Markovských řetězců se zabýváme diskrétně pozorovaným lineárním procesem vzniku a zániku a Galtonovým-Watsonovým procesem větvení. Tyto procesy uvažujeme zcela nebo částečně pozorované a slouží k modelování rostoucí části epidemie. Pro analýzu celého průběhu eventuálně …more
Abstract:
In this thesis, we deal with stochastic modelling of epidemics using Markov chains and time series. We apply a discretely observed linear birth and death process and a Galton-Watson branching process. These processes are considered fully or partially observed and model the growing part of the epidemic. A model that combines time series with an autoregression component and log-linear models is used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2020
  • Supervisor: Mgr. Andrea Kraus, M.Sc.
  • Reader: Mgr. David Kraus, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.