MgA. Pavla Kostelecká

Bakalářská práce

Gilles Silvestrini: Six Études pour Hautbois

Gilles Silvestrini: Six Études pour Hautbois
Anotace:
Anotace: Diplomová práce „Gilles Silvestrini : Six Études pour Hautbois“ se věnuje hudbě Gillese Silvestriniho (vynikajícího hobojisty a známého skladatele), konkrétně kusu „Šest etud pro hoboj“. Práce je rozdělena do několika základních oddílů, ve kterých se zaměřuji například na osobní život autora, jeho uměleckou kariéru a skladatelské aktivity. Poskytuje detailní rozbor cyklu „Six Études pour Hautbois …více
Abstract:
Annotation: Diploma thesis „Gilles Silvestrini: Six Études pour Hautbois“ deals with the music of Gilles Silvestrini (an excellent oboe player and famous composer), concretely with the piece „Six Études pour Hautbois“. The work is divided into several sections in witch I focus on e.g. personal life of the composer, his performance career and compositional activieties. This Diploma thesis provides detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MgA. Ivan Sequardt
  • Oponent: doc. Jurij Likin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/cdu5w/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na hoboj

Práce na příbuzné téma