Michaela Adámková

Diplomová práce

Význam mezinárodní likvidity v otázkách dostupnosti zdrojů likvidity a podmínek financování bank

The importance of global liquidity in terms of availability of liquidity sources and conditions of bank funding
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá aktuálně rezonující tématikou mezinárodní likvidity, na kterou je nahlíženo jako na efektivní způsob financování bankovního systému prostřednictvím možnosti získání likvidních zdrojů. Rozmach přeshraničního působení a propojených trhů je však spojován s růstem rizik navádějící k obezřetnosti, obzvláště v situaci zamrznutého trhu. Práce se zaměřuje na bližší specifikaci financování …více
Abstract:
The diploma thesis shed a light on recently resonating theme of global liquidity mostly viewed as an effective source of funding for banking sector through a possibility to approach liquid assets. The expansion of cross-border banking and connected markets is associated with higher risk involved which banks must face, in particular when experiencing stressed market conditions. The thesis focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: František Obešlo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72209

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance