Bc. Barbora Košutová

Diplomová práce

Vztah člověka a krajiny v raném středověku na příkladu Pohanska u Břeclavi

The interaction between human impact and landscape structure in the Early Mediaeval period in the case study of Pohansko near Břeclav
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem člověka a krajiny v raném středověku na příkladu hradiska Pohansko u Břeclavi. Cílem tohoto textu je pokusit se rekonstruovat hydrologickou situaci na lokalitě zejména v závislosti na změnách ve vývoji údolní nivy a hladiny podzemní vody. Budou zde prostorově analyzovány situace veškerých archeologických kontextů na hradisku v závislosti na nadmořské výšce. Jedním …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the relationship between human and environmental impact on the landcape structure in the Early Mediaeval period in the case study of the hillfort Pohansko near Břeclav. The aim of this paper is to give a reconstruction of hydrological situation on the site, particularly depending on changes in the development of floodplain and the groundwater level. The situations of all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta