Denisa Krocová

Bakalářská práce

Transformace účetního výsledku hospodaření podle českých právních předpisů na základ daně

Transformation of the fiscal results into corporate tax base in the Czech legal environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úpravy účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmu právnických osob v českém právním prostředí. Cílem této práce je poukázat na hlavní položky, o které je nutné upravit daňový základ při respektování Zákona č. 568/1993 Sb., o daních z příjmů a na praktickém příkladu provést transformaci výsledku hospodaření na základ daně a nastínit možnosti využití …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of transformation of the fiscal results into corporate tax base in the Czech legal environment. Main goal of this thesis is to accent the major costs and revenues, which are subject to adjustment of the tax base in accordance with the Income tax Act No. 568/1993 coll. and to perform transformation of the tax base on a practical case including tax optimization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Václav Nedvídek
  • Oponent: Jan Molín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51787