Bc. Marek Novák

Diplomová práce

Patologické jevy ve společnosti, prevence kriminality dětí a mládeže a sociální marketing

Pathological phenomena in society, prevention of youth delinquency and social marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou patologických jevů ve společnosti v souvislosti s prevencí kriminality dětí a mládeže a sociálním marketingem organizace realizující programy prevence. Práce se zaměřuje zejména na prevenci kriminality realizovanou na školách nestátní neziskovou společností PRAK. Cílem práce je posoudit, zda a jakým způsobem se programy proměňují v průběhu let, jaké programy …více
Abstract:
This thesis deals with the pathological phenomena in the society for the prevention of juvenile delinquency and social marketing organizations implementing prevention programs. The work focuses mainly on crime prevention implemented in schools by nongovernmental sling. The aim is to assess whether and how to transform programs over the years, what programs are most popular and how the organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní