Bc. Marek Novák

Master's thesis

Patologické jevy ve společnosti, prevence kriminality dětí a mládeže a sociální marketing

Pathological phenomena in society, prevention of youth delinquency and social marketing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou patologických jevů ve společnosti v souvislosti s prevencí kriminality dětí a mládeže a sociálním marketingem organizace realizující programy prevence. Práce se zaměřuje zejména na prevenci kriminality realizovanou na školách nestátní neziskovou společností PRAK. Cílem práce je posoudit, zda a jakým způsobem se programy proměňují v průběhu let, jaké programy …more
Abstract:
This thesis deals with the pathological phenomena in the society for the prevention of juvenile delinquency and social marketing organizations implementing prevention programs. The work focuses mainly on crime prevention implemented in schools by nongovernmental sling. The aim is to assess whether and how to transform programs over the years, what programs are most popular and how the organization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní