Martin PÁVIS

Master's thesis

Technicko - ekonomické hodnocení alternativních paliv automobilu

Technical - economic evaluation of alternative fuel of cars
Abstract:
V této diplomové práci je provedena analýza vybraných alternativních paliv z ekonomického, technického a environmentálního pohledu. V úvodní části práce jsou popsána konvenční paliva a jejich dopad na životní prostředí. V další kapitole jsou popsána možná alternativní paliva a jejich výhody či nevýhody. V hlavní části práce je posouzeno použití vybraných alternativních paliv v automobilu při různých …more
Abstract:
In this diploma thesis, there is analyzed a selection of alternative fuels from different points of view: economical, technical and environmental. In the first part of the work, you will find a description of conventional fuels and their impact on the environment. The next chapter describes the possible alternative fuels and their advantages and disadvantages. The main part of the thesis is evaluating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 3. 2015
Accessible from:: 6. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Daniel Pokorný

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PÁVIS, Martin. Technicko - ekonomické hodnocení alternativních paliv automobilu. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická