Bc. Daniel Bačovský

Bakalářská práce

Životní prostředí regionu Litovelsko v gymnaziální výuce

Environmental region Litovelsko in grammar school education
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit metodické a teoretické zpracování průřezového tématu Environmentální výchova, z tematického okruhu Životní prostředí České republiky a regionu dle aktuálních kurikulárních dokumentů. Teoretická část zahrnuje charakteristiku a aktuální stav životního prostředí České republiky a Litovelského regionu. V metodické části jsou popsány vhodné cíle a prostředky EVVO a výukové …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create a methodical and theoretic process fot the Environmental Education cross-cutting subject, specifically from the topic titled Environment of Czech Republic and region, and according to current curriculum documents. Theoretical part includes a characteristic and current situation of the Environment of Czech Republic and Litovel´s region. In the methodical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Vybíralová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta