Ing. Tomáš MILDORF

Disertační práce

MODELOVÁ GENERALIZACE POZEMKOVÉHO DATOVÉHO MODELU

Komplexní pohled na vymezení referenčních dat a integraci prostorových pro účely národní SDI

MODEL GENERALISATION OF A LAND DATA MODEL
Anotace:
Prostorová data nacházejí stále širší uplatnění v uživatelských aplikacích. Sběr prostorových dat a jejich aktualizace tvoří podstatnou část celkových nákladů na jejich vedení. Pro zajištění trvale udržitelného rozvoje v oblasti geografických informačních systémů je nezbytná efektivní správa prostorových dat a koordinace mechanismů pro jejich sdílení. Na evropské úrovni vzniká několik iniciativ podporující …více
Abstract:
Spatial data are increasingly being used for a range of applications beyond their traditional uses. Collection of such data and their update make a substantial part of the total costs for their maintenance. In order to ensure sustainable development in the area of geographic information systems, efficient data custody and coordination mechanisms for data sharing must be put in place. There are several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2012
Zveřejnit od: 7. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILDORF, Tomáš. MODELOVÁ GENERALIZACE POZEMKOVÉHO DATOVÉHO MODELU. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd